Bất động sản khu đông Tp.HCM hấp dẫn

Bộ Xây dựng vừa đề xuất Chính phủ cho phép chủ đầu tư được bán tối đa 20% số lượng nhà ở trong mỗi dự án không qua sàn giao dịch bất động sản.

Đây là nội dung trong tờ trình Chính phủ của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi Nghị định số 90 và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Theo đó, Bộ đề nghị cho phép chủ đầu tư dự án bất động sản bán không quá 20% số lượng nhà ở trong mỗi dự án không qua sàn giao dịch bất động sản.

Theo Luật Kinh doanh bất động sản, chủ đầu tư phải bán bất động sản thông qua sàn giao dịch. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng, thực tế nhiều doanh nghiệp đã lách luật, bán nhà không qua sàn bằng cách huy động góp vốn có phân chia nhà ở. Đặc biệt có trường hợp, chủ đầu tư đã huy động vốn và phân chia hết số lượng nhà ở của dự án dẫn đến không còn nhà để bán qua sàn giao dịch bất động sản.

 

Để hạn chế tình trạng lách luật nêu trên, Bộ Xây dựng đề xuất, nên cho phép các chủ đầu tư được huy động vốn có phân chia sản phẩm là nhà ở hoặc bán không quá 20% số lượng nhà ở trong mỗi dự án không qua sàn bất động sản. Theo Bộ Xây dựng, quy định này sẽ giúp các chủ đầu tư có thể huy động được vốn góp của các đối tác kinh doanh. Đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp có thể hỗ trợ cho các cán bộ, công nhân viên đang làm việc cho các doanh nghiệp này có chỗ ở ổn định.


Bộ Xây dựng cho rằng quyết định này cũng sẽ khiến thị trường bất động sản minh bạch hơn, bởi chủ đầu tư chỉ được trực tiếp bán tối đa không quá 20% số lượng nhà ở trong mỗi dự án, lượng nhà ở còn lại phải bán qua sàn. Việc cho phép bán tối đa 20% số lượng nhà ở thực chất là để hạn chế các trường hợp góp vốn có phân chia 100% sản phẩm nhà ở không qua sàn.

 

0941 49 6868


090 880 7717